CZYNNE OD 8.00 do 16.00
tel. 89 624 36 86
Zakres usług

Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju propozycje. Kierujemy się zawsze dobrem klienta prowadząc ich rachunkowość sumiennie i rzetelnie oraz zachowujemy wszystkie otrzymane informacje w tajemnicy.

Staramy się prowadzić rachunkowość w sposób nowoczesny. Wraz z klientem analizujemy bieżącą sytuację ekonomiczną i powstające problemy.

Wykonujemy kompleksową obsługę finansowo - księgową wszystkich podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń  i fundacji w tym również zagranicznych w zakresie:

 1. konsultingu finansowego, podatkowego i marketingowego,
 2. sporządzania biznes planów,  wniosków kredytowych i unijnych,
 3. badanie sprawozdań finansowych,
 4. sporządzanie umów prawa cywilnego i handlowego,
 5. wyceny, ekspertyzy, analizy,
 6. postępowanie upadłościowe i likwidacyjne,
 7. sporządzanie deklaracji podatkowych w tym zagraniczne (PIT,CIT, VAT i inne), ZUS, PFRON,
 8. reprezentacja podatnika w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
 9. przygotowanie spółek na giełdę,
 10. prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej,
 11. obliczanie opłat za wykorzystanie środowiska, produktowe oraz PFRON
 12. prowadzenie Wirulentnego Biura (udostępniamy adres na potrzeby korespondencji lub rejestracji siedziby zarządu)

Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, służymy radą zarówno w zagadnieniach gospodarczych jak i ekonomicznych oraz podatkowych.

Czekają nas trudne czasy. Do wdrożenia czeka nas  ISO 9001, który to system usprawni organizację pracy, wzbogaci system szkolenia pracowników oraz podniesie na wyższy poziom jakość świadczonych usług.

W celu zobrazowania korzyści jakie daje prowadzenie tych usług przez KANCELARIĘ obrazuje poniższa tabela:


Sam prowadzisz księgi »

 • korzystasz jedynie ze swojej wiedzy i doświadczeń,

Księgi prowadzi Kancelaria »

 • Korzystają z wiedzy i doświadczenia wszystkich współpracowników i swoich klientów,

 

 

 

ZALETY I WADY KANCELARII,  DORADZTWA PODATKOWEGO  A  ZATRUDNIONEGO  KSIĘGOWEGO NA  ETACIE

 

Księgowość prowadzi KANCELARIA

Księgowość prowadzi 

KSIĘGOWY NA ETACIE

Pobiera stałe wynagrodzenie

 Pobiera stałe wynagrodzenie

Nie choruje

 Może korzystać ze zwolnienia lekarskiego

Niskie koszty zarządzania kontraktem – niższe niż księgowy na etacie

 Wysokie koszty utrzymania

Brak kosztów szkoleń

 Konieczność szkolenia, aby śledzić zmiany w przepisach

Brak świadczeń socjalnych

 Urlop, inne świadczenia socjalne

Doświadczenie – to suma doświadczeń zespołu ludzi pracujących dla różnych podmiotów gospodarczych

 10-20 letnia praktyka zawodowa 

 w jednym zakładzie jest tylko10

 -20 krotną roczną praktyką pracy

Zawsze można zmienić usługodawcę na innego w razie niezadowolenia z wykonywanej pracy

 Niezadowolenie z pracownika wiąże się z problemem znalezienia          wykwalifikowanego następcy

Dodatkowe zlecenia są przyjmowane za odpowiednim umownym wynagrodzeniem

 Dodatkowe czynności są realizowane w godzinach nadliczbowych, ale w  ograniczonym wymiarze

Brak kosztów rozwiązania umowy

 Wysokie koszty rozwiązania umowy

Dowolny okres wypowiedzenia umowy

 Okresy wypowiedzenia umowy określone w Kodeksie Pracy

Łatwe dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania pracy

 Praktycznie żadna możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania pracy

Wysokie kompetencje obsługującej firmy, duży obiektywizm w doborze zasad rachunkowo-podatkowych

 Brak obiektywizmu w doborze zasad, pracownik wykonuje pracę najwygodniejszą dla siebie

Analizy osiągniętych efektów działalności dokonujesz przy udziale osób znających się na analizie ekonomicznej i nie tylko. Jest możliwość lepszego wykorzystania osiągniętych efektów poprzez konsultacje i wyjaśnienia osób z Kancelarii.

 Sam dokonujesz analizy osiągniętych efektów działalności

Potrafimy maksymalnie wyręczyć klienta w załatwieniu spraw w US i ZUS. Na życzenie odbieramy dokumenty bezpośrednio od klienta i dowozimy wykonane listy płac, RMUA, rozliczenia, umowy, deklaracje, przelewy. Przekazujemy przelewy do banków, udzielamy konsultacji w sprawach wyszczególnionych w zakresie działania biura

 Tracicie czas na załatwienie spraw w Urzędach Skarbowych i ZUS, a może macie kłopoty z obowiązującym archaicznym kodeksem pracy, z księgową, z którą trudno się dogadać lub Wasze biuro rachunkowe jest drogie i nie daje Wam usługi takiej jaką powinno,

Masz problem - idziesz bezpośrednio do kancelarii

 Masz  problem – musisz wybrać jakiegoś doradcę

Zagwarantowane bezpieczeństwo przetwarzania danych

 Trudno zabezpieczyć się przed utratą pracownika wraz z ważnymi informacjami dla firmy

Koszty funkcjonowania biura- są stałe ponieważ z chwilą otrzymania zlecenia kancelaria nie ponosi żadnych kosztów.

 Koszty urządzenia biura są dużę (meble, telefon, Internet, skan , kopiarka, program komputerowy (do wypisywania faktur, ewidencji magazynów, kadrowo płacowy, opłaty środowiskowe i produktowe i program księgowy)   

 

 Główna siedziba Naszej Firmy zlokalizowana jest w Szczytnie  przy ul. Bolesława Chrobrego 4. Zarząd spółki  oraz Biuro Obsługi Klienta przyjmuje Klientów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

 

 

BJM Spółka z o.o. w Szczytnie

 • NIP 745-10-02-683
 • REGON 510320543
 • 12-100 Szczytno  
 • Kapitał firmy wynosi 70 tys. zł.
 • Uchwałą nr 114/57/95 Krajowej Rady Biegłych o Rewidentów z dnia 12 .06.1995 pod numerem 535 wpisano BJM Spółkę z o.o. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, która jest również uprawniona do wykonywania doradztwa podatkowego
 • Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS nr 0000226847
 • Konto bankowe Nr 52 1030 1582 0000 0008 5061 8003
 • tel/fax 089/6243686

Poprzez współpracę z odpowiednimi podmiotami w Polsce i Europie zapewniamy naszym Klientom maksymalne bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług. Nasze usługi można zamawiać  na stronie internetowej www.bjmkancelaria.pl

Powered by Meteoryt
Zamów rozmowę z konsultantem