CZYNNE OD 8.00 do 16.00
tel. 89 624 36 86
Próba ustalenia ceny dla firmy

W celu ustalenia ceny podstawowej na prowadzenie ksiąg i innych usług (bez zwrotów podatków) należy przekazać niżej określone informacje, które pozwolą dla BJM ustalić cenę podstawową.

1. Nazwa Firmy

 • REGON
 • NIP
 • KRS lub nr wpisu do ewidencji prowadzonej przez odpowiedni urząd

2. Rodzaj prowadzonej działalności wg PKD- główny

3. Adres firmy

4. Telefon/fax

5. E-mail

6. Osoba do kontaktów(nr telefonu)

7. Liczba pracowników

w tym zawarte umowy zlecenia lub o dzieło miesięcznie

8. a)Roczne ogółem przychody za ubiegły
W tym:

 • przychody operacyjne
 • przychody finansowe

b) roczne obroty

- import i WNT

- eksport i WDT

9. Suma bilansowa za rok ubiegły

10. Ilość roczna dokumentów

11. Rodzaj prowadzonej ewidencji:

 1. A) ewidencja podatkowa
 2. a) ryczałt
 3. b) książka przychodów i rozchodów
 4. c) pełana rachunkowość,

B). dodatkowe usługi,

 1. a) kadry,
 2. b) płace
 3. c) inne jakie?..................
 4. BJM Spółka z o.o. skutecznie rozwiązuje problemy zleceniodawców w zakresie badania sprawozdań finansowych, analiz ekonomiczno - finansowych i księgowości.

  BJM traktuje każdego klienta indywidualnie.

 5. Prosimy o przekazanie danych poprzez udostępnienie informacji wg wzoru ustalonego z lewej strony . Po otrzymaniu danych  BJM ustala cenę i wysyła propozycje.

 Główna siedziba Naszej Firmy zlokalizowana jest w Szczytnie  przy ul. Bolesława Chrobrego 4. Zarząd spółki  oraz Biuro Obsługi Klienta przyjmuje Klientów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

 

 

BJM Spółka z o.o. w Szczytnie

 • NIP 745-10-02-683
 • REGON 510320543
 • 12-100 Szczytno  
 • Kapitał firmy wynosi 70 tys. zł.
 • Uchwałą nr 114/57/95 Krajowej Rady Biegłych o Rewidentów z dnia 12 .06.1995 pod numerem 535 wpisano BJM Spółkę z o.o. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, która jest również uprawniona do wykonywania doradztwa podatkowego
 • Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS nr 0000226847
 • Konto bankowe Nr 52 1030 1582 0000 0008 5061 8003
 • tel/fax 089/6243686

Poprzez współpracę z odpowiednimi podmiotami w Polsce i Europie zapewniamy naszym Klientom maksymalne bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług. Nasze usługi można zamawiać  na stronie internetowej www.bjmkancelaria.pl

Powered by Meteoryt
Zamów rozmowę z konsultantem