• Zadzwoń do nas:
 • tel. (89) 624 36 86, (29) 772 10 66, (67) 215 38 06

CZYNNE OD 8.00 do 16.00
tel. 89 624 36 86
Księgi rachunkowe

Witamy na naszej stronie

KSIĘGI RACHUNKOWE 

 • prowadzimy pełną ewidencję na podstawie ksiąg rachunkowych (handlowych) w tym również ewidencję VAT oraz sporządzamy deklaracje podatkowe (zaliczkowe) i ostateczne (roczne) dla osób fizycznych i prawnych w tym również dla podmiotów zagranicznych,
 • rozliczamy  właścicieli w zakresie należności podatkowych,
 • sporządzamy  raporty (roczne i miesięczne) ,
 • w przypadku kontroli przez organy podatkowe reprezentujemy podatnika w tych organach,
 • przyjmujemy  również nietypowe i trudne zlecenia  w sprawach podatkowych i innych jak również wyprowadzamy zaległości w prowadzeniu ewidencji ,
 • przygotowujemy budżety na poszczególne działy w przedsiębiorstwie i ich analiza wykonania,
 • udzielamy indywidualnych konsultacji podatkowych,
 • opracowujemy oraz wdrażamy zakładowe zasady (politykę) rachunkowości,
 • przygotowujemy dla właścicieli lub zarządu firmy niezbędnych sprawozdania w tym również na rzecz urzędu statystycznego,
 • archiwizacja dokumentów księgowych, korespondencji oraz ewidencji


Główna siedziba Naszej Firmy zlokalizowana jest w Szczytnie  przy ul. Bolesława Chrobrego 4. Zarząd spółki  oraz Biuro Obsługi Klienta przyjmuje Klientów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

 

 

BJM Spółka z o.o. w Szczytnie

 • NIP 745-10-02-683
 • REGON 510320543
 • 12-100 Szczytno  
 • Kapitał firmy wynosi 70 tys. zł.
 • Uchwałą nr 114/57/95 Krajowej Rady Biegłych o Rewidentów z dnia 12 .06.1995 pod numerem 535 wpisano BJM Spółkę z o.o. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, która jest również uprawniona do wykonywania doradztwa podatkowego
 • Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS nr 0000226847
 • Konto bankowe Nr 52 1030 1582 0000 0008 5061 8003
 • tel/fax 089/6243686

Poprzez współpracę z odpowiednimi podmiotami w Polsce i Europie zapewniamy naszym Klientom maksymalne bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług. Nasze usługi można zamawiać  na stronie internetowej www.bjmkancelaria.pl

Powered by Meteoryt
Zamów rozmowę z konsultantem