• Zadzwoń do nas:
 • tel. (89) 624 36 86, (29) 772 10 66, (67) 215 38 06

CZYNNE OD 8.00 do 16.00
tel. 89 624 36 86
Kadry i Płace

Witamy na naszej stronie

KADRY I PŁACE 

 

 • sporządzamy listy płac w tym również paski wynagrodzeń,
 • sporządzamy wszelkie niezbędne deklaracje w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporzadzamy wnioski osób niepełnosprawnych o refundację składek ZUS,
 • prowadzimy akta osobowe pracowników oraz całą wymaganą dokumentację w tym zakresie,
 • wykonujemy również nietypowe i trudne czynności jak również wyprowadzamy zaległości,
 • przygotowywanie dla właścicieli lub zarządu firmy niezbędnych sprawozdań w tym również na rzecz urzędu statystycznego
 • opracowujemy regulaminy organizacyjne w tym również pracy, ZFŚS jak również instrukcji kontroli i obiegu dokumentacji,
 • prowadzenie niezbędnych szkoleń w zakresie BHP i badań lekarskich,
 • udzielamy indywidualnych konsultacji podatkowych,
 • przy sporządzaniu listy płac możemy sporządzać paski listy płac umożliwiających utajnienie wynagrodzeń,
 • archiwizacja dokumentów księgowych, korespondencji oraz ewidencji,
 • sporządzanie raportów rocznych i miesięcznych,
 • sporządzamy spawozdawczość, sporzadamy raporty i wnioski dotyczące PEFRON,


Główna siedziba Naszej Firmy zlokalizowana jest w Szczytnie  przy ul. Bolesława Chrobrego 4. Zarząd spółki  oraz Biuro Obsługi Klienta przyjmuje Klientów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

 

 

BJM Spółka z o.o. w Szczytnie

 • NIP 745-10-02-683
 • REGON 510320543
 • 12-100 Szczytno  
 • Kapitał firmy wynosi 70 tys. zł.
 • Uchwałą nr 114/57/95 Krajowej Rady Biegłych o Rewidentów z dnia 12 .06.1995 pod numerem 535 wpisano BJM Spółkę z o.o. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, która jest również uprawniona do wykonywania doradztwa podatkowego
 • Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS nr 0000226847
 • Konto bankowe Nr 52 1030 1582 0000 0008 5061 8003
 • tel/fax 089/6243686

Poprzez współpracę z odpowiednimi podmiotami w Polsce i Europie zapewniamy naszym Klientom maksymalne bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług. Nasze usługi można zamawiać  na stronie internetowej www.bjmkancelaria.pl

Powered by Meteoryt
Zamów rozmowę z konsultantem