CZYNNE OD 8.00 do 16.00
tel. 89 624 36 86


Poznaj zmiany w prawie podatkowo-księgowym w 2021

Wtorek, 2021-08-24 13:04:42

Prawo podatkowo-księgowe ulega nieustannym modyfikacjom. W 2021 roku główne zmiany, przewidziane przez ustawodawcę, dotyczą przede wszystkim ryczałtu oraz VATu. Sprawdź szczegóły w naszym wpisie.

Jakie zmiany w 2021 roku w prawie podatkowo-księgowym dotyczą ryczałtu?

W 2021 roku przede wszystkim ośmiokrotnie podniesiony został limit przychodów, uprawniający do opodatkowania ryczałtem do 2 000 000 EUR, czyli 9 030 600 złotych. Ponadto możliwość rozliczania się ryczałtem zyskały osoby fizyczne, prowadzące działalność wykonywaną osobiście w formie wolnych zawodów, tacy jak lekarze, dentyści, weterynarze, położone, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci.

Katalog uprawnionych do ryczałtu poszerzony został także między innymi o tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych oraz agentów ubezpieczeniowych, a także nauczycieli udzielających korepetycji. Warto zaznaczyć, że osobiste wykonywanie wolnego zawodu oznacza realizowanie działalności bez zatrudniania pracowników.

Kolejną zmianą w 2021 roku w prawie podatkowo-księgowym w obrębie ryczałtu jest zlikwidowanie 20% stawki ryczałtu dla podatników wykonujących wolne zawody do 17%. Dla części zawodów, w miejsce dotychczasowej 17-procentowej stawki ryczałtu wprowadzono stawkę 15 procent. Są to przede wszystkim usługi pośrednictwa w sprzedaży motocykli, usługi prawne, usługi rachunkowo-księgowe i usługi doradztwa podatkowego. Dotyczy to również usług kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90). Kolejna nowa stawka ryczałtu to 10% dla usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

Najważniejsze zmiany w VAT

Największe zmiany podatkowe w zakresie VAT dotyczą faktur korygujących. Obecnie, aby faktury korygujące obniżające podstawę opodatkowania zaksięgowane zostały w dacie uzyskania dokumentacji potwierdzającej warunki wystawienia korekty, sprzedawca musi posiadać jedynie udokumentowane ustalenia pomiędzy nim a nabywcą. Potwierdzeniem ustaleń może być również akceptacja przesłanej faktury korygującej. Jeśli faktura korygująca nie została potwierdzona przez nabywcę, nie może być uwzględniona. Co więcej, faktury korygujące zwiększające cenę należy ująć w rejestrze VAT sprzedaży w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Kolejna zmiana to wydłużenie terminu odliczenia VAT, zgodnie z którą przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury w jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych, czyli ma cztery miesiące na odliczenie podatku VAT z wyjątkiem podatników, rozliczających się kwartalnie.

Zmiany w zakresie VAT dotyczą również praw odliczenia VAT od usług noclegowych. Od 2021 roku podatnicy mogą odliczyć podatek VAT od zakupu usług noclegowych pod warunkiem, że usługa ta została zakupiona w celu jej dalszej odsprzedaży, podatnik nabył ją na rzecz osoby trzeciej.

Pozostałe zmiany w prawie podatkowo-księgowym w 2021 dotyczą między innymi ograniczenia limitu ulgi abolicyjnej i obowiązku posiadania kasy fiskalnej online. Aby być ze zmianami na bieżąco, skorzystaj z usług naszej Kancelarii Finansów i Rachunkowości.


Główna siedziba Naszej Firmy zlokalizowana jest w Szczytnie  przy ul. Bolesława Chrobrego 4. Zarząd spółki  oraz Biuro Obsługi Klienta przyjmuje Klientów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

 

 

BJM Spółka z o.o. w Szczytnie

  • NIP 745-10-02-683
  • REGON 510320543
  • 12-100 Szczytno  
  • Kapitał firmy wynosi 70 tys. zł.
  • Uchwałą nr 114/57/95 Krajowej Rady Biegłych o Rewidentów z dnia 12 .06.1995 pod numerem 535 wpisano BJM Spółkę z o.o. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, która jest również uprawniona do wykonywania doradztwa podatkowego
  • Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS nr 0000226847
  • Konto bankowe Nr 52 1030 1582 0000 0008 5061 8003
  • tel/fax 089/6243686

Poprzez współpracę z odpowiednimi podmiotami w Polsce i Europie zapewniamy naszym Klientom maksymalne bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług. Nasze usługi można zamawiać  na stronie internetowej www.bjmkancelaria.pl

Powered by Meteoryt
Zamów rozmowę z konsultantem