• Zadzwoń do nas:
  • tel. (89) 624 36 86, (29) 772 10 66, (67) 215 38 06

CZYNNE OD 8.00 do 16.00
tel. 89 624 36 86


Na czym polega audyt podatkowy?

Piątek, 2021-08-20 12:57:25

Prowadzenie finansów przedsiębiorstwa związane jest z przestrzeganiem wielu przepisów oraz trzymaniem ręki na pulsie ich zmian. Audyt podatkowy to sposób na sprawdzenie i zweryfikowanie czy prowadzona ewidencja podatkowa jest zgodna z prawem, a deklarowana i rozliczana wysokość podatków zgadzają się ze sobą. To usługa, którą warto zlecić firmie zewnętrznej.

Czego dotyczy audyt podatkowy?

Jest to usługa, której celem jest przeanalizowanie sposobu działania firmy oraz wskazanie i wyeliminowanie nieprawidłowości podatkowych. Zmniejsza to ryzyko kar finansowych po kontroli skarbowej w przyszłości. To narzędzie, z którego korzystają przedsiębiorstwa w celu zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia firmy, poprawy swojego wyniku finansowego i optymalizacji obciążenia podatkami. Czyli z jednej strony upewniamy się, czy firma działa, jak powinna, z drugiej poprawiamy efektywność tego działania.

Ocenie podczas audytu podlegają zobowiązania związane z podatkiem od towarów i usług, ale i podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy od nieruchomości. Co więcej, analizowane są różne obszary działania firmy: sprzedaż i kupno, marketing, reklama czy inwestycje. Może też skupiać się na operacjach związanych z jednym kontrahentem czy konkretnych zdarzeniach gospodarczych.

Jak wygląda audyt?

Audyt podatkowy najlepiej zlecić firmie zewnętrznej, która ma w swoim zespole odpowiednich specjalistów w tym zakresie. Mają oni doświadczenie z różnymi branżami. Tym samym nie tylko sama analiza będzie dokładna i poprawna, ale również wyniki i rekomendacje będą precyzyjne i dopracowane. Sam audyt polega na przeglądaniu i zapoznaniu się z całą dokumentacją finansową firmy, na przykład:

- fakturami,

- umowami z kontrahentami,

- księgami podatkowymi,

- deklaracjami,

- prowadzonymi ewidencjami.

Audytor przygląda się również wewnętrznym regulacjom firmy. Na koniec prowadzonych czynności sporządza raport, który szczegółowo opisuje podjęte czynności i ustalenia poczynione w trakcie badania. Wskazane są dostrzeżone nieprawidłowości oraz zaproponowane są sposoby ich korekty.


Główna siedziba Naszej Firmy zlokalizowana jest w Szczytnie  przy ul. Bolesława Chrobrego 4. Zarząd spółki  oraz Biuro Obsługi Klienta przyjmuje Klientów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

 

 

BJM Spółka z o.o. w Szczytnie

  • NIP 745-10-02-683
  • REGON 510320543
  • 12-100 Szczytno  
  • Kapitał firmy wynosi 70 tys. zł.
  • Uchwałą nr 114/57/95 Krajowej Rady Biegłych o Rewidentów z dnia 12 .06.1995 pod numerem 535 wpisano BJM Spółkę z o.o. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, która jest również uprawniona do wykonywania doradztwa podatkowego
  • Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS nr 0000226847
  • Konto bankowe Nr 52 1030 1582 0000 0008 5061 8003
  • tel/fax 089/6243686

Poprzez współpracę z odpowiednimi podmiotami w Polsce i Europie zapewniamy naszym Klientom maksymalne bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług. Nasze usługi można zamawiać  na stronie internetowej www.bjmkancelaria.pl

Powered by Meteoryt
Zamów rozmowę z konsultantem