• Zadzwoń do nas:
  • tel. (89) 624 36 86, (29) 772 10 66, (67) 215 38 06

CZYNNE OD 8.00 do 16.00
tel. 89 624 36 86


Jak rozliczyć podatek z zagranicy?

Piątek, 2022-11-18 00:50:15

Uzyskiwanie dochodów z pracy za granicą jest współcześnie bardzo popularne. Zarabiając w ten sposób, należy mieć jednak na uwadze odpowiednie rozliczanie podatków. Osoby pracujące poza granicami Polski podlegają nieco innym zasadom w tym zakresie niż pracownicy zatrudnieni w kraju. Jak więc rozliczyć podatek z zagranicy? Sprawdź to! Zapraszamy do lektury.

Znaczenie rezydencji podatkowej w sposobie rozliczania podatku

Pracownik uzyskujący dochody za granicą powinien określić, w jakim kraju jest jego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, czyli rezydencja podatkowa. Osoby, które nie są rezydentami podatkowymi w naszym kraju, powinny rozliczać się z urzędem skarbowym wyłącznie z tych dochodów, które osiągane są przez nie w Polsce. Podlegają one wówczas ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W przypadku polskich rezydentów podatkowych można mówić o nieograniczonym obowiązku podatkowym, który związany jest z koniecznością rozliczania w Polsce wszystkich dochodów – bez względu na to, czy zostały uzyskane w Polsce, czy w innym kraju. Polskimi rezydentami są osoby posiadające w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych oraz osoby przebywające w tym kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Opodatkowanie dochodów polskiego rezydenta uzyskiwanych poza Polską

Jako specjaliści od doradztwa podatkowego przypominamy, że polscy rezydencji uzyskujący dochody z pracy za granicą powinni opodatkować je zarówno w Polsce, jak i w kraju ich osiągania, choć są od tego pewne odstępstwa. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania możliwe jest zastosowanie wyłączenia z progresją lub proporcjonalnego odliczenia. Wybór odpowiedniej metody zależy od przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Główna siedziba Naszej Firmy zlokalizowana jest w Szczytnie  przy ul. Bolesława Chrobrego 4. Zarząd spółki  oraz Biuro Obsługi Klienta przyjmuje Klientów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

 

 

BJM Spółka z o.o. w Szczytnie

  • NIP 745-10-02-683
  • REGON 510320543
  • 12-100 Szczytno  
  • Kapitał firmy wynosi 70 tys. zł.
  • Uchwałą nr 114/57/95 Krajowej Rady Biegłych o Rewidentów z dnia 12 .06.1995 pod numerem 535 wpisano BJM Spółkę z o.o. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, która jest również uprawniona do wykonywania doradztwa podatkowego
  • Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS nr 0000226847
  • Konto bankowe Nr 52 1030 1582 0000 0008 5061 8003
  • tel/fax 089/6243686

Poprzez współpracę z odpowiednimi podmiotami w Polsce i Europie zapewniamy naszym Klientom maksymalne bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług. Nasze usługi można zamawiać  na stronie internetowej www.bjmkancelaria.pl

Powered by Meteoryt
Zamów rozmowę z konsultantem