CZYNNE OD 8.00 do 16.00
tel. 89 624 36 86


Jak określić wartość środka trwałego?

Piątek, 2023-05-12 20:54:43

Środki trwałe to wszelkie fizyczne przedmioty, które firma posiada i wykorzystuje w swojej działalności. Do tych przedmiotów można zaliczyć budynki, maszyny, pojazdy, meble i wyposażenie. W tym artykule przedstawimy, jak określić wartość środka trwałego, aby móc skorzystać z tzw. amortyzacji.

Metody obliczania wartości środka trwałego

Najprostszą i najczęściej wykorzystywaną metodą jest posiłkowanie się wartością nabycia. Wówczas wartością jest po prostu cena, którą zapłacił przedsiębiorca w ramach umowy kupna-sprzedaży. Może jednak zdarzyć się tak, że właściciel firmy ujawni środek dopiero z biegiem czasu. W takim przypadku  również uwzględnia się cenę nabycia, z tym zastrzeżeniem, że w ewidencji nie może przekraczać wartości rynkowej.

A co w przypadku, gdy środek został nabyty nieodpłatnie? To pytanie często zadają klienci naszego biura rachunkowego w Myszyńcu. W takiej sytuacji nie można określić ceny nabycia, gdyż nie doszło do zapłaty. Pod uwagę należy wziąć wartość rynkową ustalaną na dzień nabycia. Następuje to jedynie wtedy, gdy w zawartej umowie została wskazana wartość niższa niż rynkowa.

W jakim celu oblicza się wartość środka trwałego?

Obliczenia dokonuje się w celu skorzystania z odpisu amortyzacyjnego. Mają one wpływ na bilans finansowy firmy w tym znaczeniu, że zmniejszają osiągany dochód. Wynika to z faktu, że amortyzacja środka trwałego, np. pojazdu czy maszyny budowlanej, stanowi nieunikniony koszt. W praktyce odpisy rekompensują tego rodzaju wydatki zgodnie z przyjętymi stawkami.

Samych odpisów amortyzacyjnych można dokonywać w różnym okresie. Zależy to od preferencji przedsiębiorcy. Wedle uznania istnieje możliwość wyboru następujących terminów: co miesiąc, co kwartał lub na koniec roku podatkowego.


Główna siedziba Naszej Firmy zlokalizowana jest w Szczytnie  przy ul. Bolesława Chrobrego 4. Zarząd spółki  oraz Biuro Obsługi Klienta przyjmuje Klientów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

 

 

BJM Spółka z o.o. w Szczytnie

  • NIP 745-10-02-683
  • REGON 510320543
  • 12-100 Szczytno  
  • Kapitał firmy wynosi 70 tys. zł.
  • Uchwałą nr 114/57/95 Krajowej Rady Biegłych o Rewidentów z dnia 12 .06.1995 pod numerem 535 wpisano BJM Spółkę z o.o. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, która jest również uprawniona do wykonywania doradztwa podatkowego
  • Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS nr 0000226847
  • Konto bankowe Nr 52 1030 1582 0000 0008 5061 8003
  • tel/fax 089/6243686

Poprzez współpracę z odpowiednimi podmiotami w Polsce i Europie zapewniamy naszym Klientom maksymalne bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług. Nasze usługi można zamawiać  na stronie internetowej www.bjmkancelaria.pl

Powered by Meteoryt
Zamów rozmowę z konsultantem